Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό

Δείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για το ανθρώπινο δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΔΙΠ, διοικητικοί υπάλληλοι) που στελεχώνει το Τμήμα Ψυχολογίας:

Ευρετήριο διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού

Ώρες γραφείου διδασκόντων - ΕΔΙΠ, χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019