Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό

Δείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για το ανθρώπινο δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΔΙΠ, διοικητικοί υπάλληλοι) που στελεχώνει το Τμήμα Ψυχολογίας:

Ευρετήριο ανθρώπινου δυναμικού και ακαδημαϊκών μονάδων

Ώρες γραφείου διδασκόντων (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019)