Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες με ανάθεση

Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες/Διδάσκοντες βάσει του ΠΔ407/80

  • Λάουρα Αλιπράντη, Διδάσκουσα με το ΠΔ407/80, γρ. 544, e-mail: lalipranti@psych.uoa.gr 

  • Νάνσυ Παπαθανασίου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, γρ. 505, e-mail: papathanasiou@gmail.com

  • Μαρία Δημητροπούλου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, γρ. 504, e-mail: dimitropoulou.mar@gmail.com