Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες με ανάθεση

Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 

  • Μαρία Ψυχουντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αθλητική Ψυχολογία, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, τηλ. 2107276053, e-mail: mpsychou@phed.uoa.gr

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες/Διδάσκοντες βάσει του ΠΔ407/80

  • Λάουρα Αλιπράντη, Διδάσκουσα με το ΠΔ407/80, γρ. 544, e-mail: lalipranti@psych.uoa.gr 

Διδάσκοντες/ουσες μέσω ΕΣΠΑ

  • Πήλιος - Δημήτρης Σταύρου, Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ, Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση, Δεοντολογία και Θέματα Ηθικής στην Ψυχολογία, ώρες γραφείου: Τρίτη 12:00-14:00, γρ. 544, e-mail: pstavrou@psych.uoa.gr
  • Σοφία Ανασοντζή, Διδάσκουσα μέσω ΕΣΠΑ, Ψυχοδιαγνωστική-Αξιολόγηση Προσωπικότητας Ψυχικής Λειτουργίας και Ψυχοπαθολογία, e-mail: sofianass@psych.uoa.gr.