Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (γραφείο 533, 5ος όροφος)

Στοιχεία επικοινωνίας:


Σπουδαστήριο Ψυχολογίας (αίθουσα 534, 5ος όροφος)

 

Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (κυψέλη 511, 5ος όροφος