Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (γραφείο 534, 5ος όροφος)

  • Άννα-Μαρία Σανταμούρη (Γραμματέας Τμήματος) e-mail:msant[at]psych.uoa[dot]gr
  • Χριστίνα Βακαρτζή | τηλ. 2107277965 - (Θέματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών - Διοικητικά Θέματα e-mail: cvakartzi@psych.uoa.gr
  • Ιωάννης Δρακόπουλος τηλ. 2107277709 (Αναγνωρίσεις μαθημάτων, πρωτόκολλο, γνησιότητες πτυχίων,εξυπηρέτηση κοινού) email: idrakopoulos[at]uoa[dot]gr
  • Παναγιώτα Παπαδήμα  τηλ. 2107277370 - Προπτυχιακά θέματα - Πρόγραμμα Σπουδών  e-mail: ppapadima@uoa.gr
  • Έλλη Τουλιάτου  - τηλ. 2107277466 - Προπτυχιακά θέματα - Πρόγραμμα Σπουδών - Αναγνωρίσεις μαθημάτων e- mail: etouliatou[at]uoa[dot]gr
  • Γιάννης Φιλιππόπουλος - τηλ. 2107277833 - Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Εξυπηρέτηση κοινού e- mail: ifilip@uoa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

 Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (κυψέλη 511, 5ος όροφος)