Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (γραφείο 533, 5ος όροφος)

  • Aννα-Μαρία Σανταμούρη (Γραμματέας) τηλ. 2107277519| e-mail: msant@psych.uoa.gr
  • Χριστίνα Βακαρτζή | τηλ. 2107277965 | e-mail: cvakarzi[at]psych.uoa[dot]gr
  • Ιωάννης Δρακόπουλος τηλ. 2107277965 email: idrakopoulos@uoa.gr
  • Παρασκευή Παπακωνσταντίνου | τηλ. 2107277370 | e-mail: ppapakon[at]uoa[dot]gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Σπουδαστήριο Ψυχολογίας (αίθουσα 534, 5ος όροφος)

Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (κυψέλη 511, 5ος όροφος)