Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Άννα Παγοροπούλου-Αβεντισιάν

Η Άννα Παγοροπούλου-Αβεντισιάν είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων Αθηνών (1976) και Λονδίνου (1983) και εργάζεται στον Τομέα Ψυχολογίας από το 1978. Από το 1993, Ευρωπαϊκό Έτος Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, διδάσκει και ερευνά τα θέματα της Ψυχολογίας της Τρίτης Ηλικίας.

Ακολουθεί τη μεθοδολογία της συστημικής σκέψης ερευνώντας τα θέματα του φυσιολογικού γήρατος, των διαγενεακών σχέσεων, και της πρόληψης της ψυχοπαθολογίας στο τελευταίο εξελικτικό στάδιο της ζωής. Ως μέλος των Εταιριών Alzheimer Αθηνών και Β΄ Πειραιώς είναι διοργανώτρια στρογγυλών τραπεζιών στα οικεία Πανελλήνια Συνέδρια, τα οποία διοργανώνονται ανά διετία στη Θεσσαλονίκη. Ως μέλος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρίας ερευνά τα θέματα της διαταραχής της διάθεσης (δυσθυμία, καταθλιπτική συμπτωματολογία, ήπια και μέτρια κατάθλιψη κ.λπ.), και ανακοινώνει στα συνέδρια της Εταιρίας, που διοργανώνονται ανά διετία στην Αθήνα.

Έχει συγγράψει τα βιβλία “Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας” (3η έκδοση, 2008) και “Γεροντική Κατάθλιψη” (2000), εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα, που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Ιωαννίνων και Κρήτης.

Γραφείο: κυψέλη 544
Ώρες γραφείου: Τρίτη 9:00-9:30, Πέμπτη  9:00-9:30
Τηλέφωνο: 2107277585
E-mail: apagorop@psych.uoa.gr

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα