Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βασίλης Παυλόπουλος

Ο Βασίλης Παυλόπουλος έλαβε πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1992) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην Κοινωνική Ψυχολογία στο ίδιο Τμήμα (1998, υποτροφία ΙΚΥ).

Το 2004 εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Το 2009 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και το 2015 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Το 2013 μετακινήθηκε στο νεοσύστατο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει μαθήματα Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και εποπτεύει διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές πάνω σε θέματα της ειδικότητάς του. Επίσης, συντονίζει το σεμινάριο πτυχιακής εργασίας και την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Ψυχολογίας. Είναι διευθυντής του Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας. Eνδεικτικά: επιπολιτισμοποίηση και ψυχολογική προσαρμογή μεταναστών, προστατευτικοί παράγοντες για την ψυχική ανθεκτικότητα εφήβων μεταναστών, υποκειμενική πρόσληψη των διακρίσεων και νόρμες κοινωνικής δικαιοσύνης, προσδιοριστικοί παράγοντες και συνιστώσες της πολιτικής συμπεριφοράς, διαπολιτισμική μελέτη των αξιών, πολιτισμικές παράμετροι των συμπεριφορικών προθέσεων. 

Εκτός από το διδακτικό και το ερευνητικό του έργο, ο Βασίλης Παυλόπουλος είναι σύμβουλος έκδοσης διεθνών επιστημονικών περιοδικών και αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Ψυχολογία της ΕΛΨΕ. Ήταν συντονιστής του κλάδου Κοινωνικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ μεταξύ 2007-2015. Έχει συμμετάσχει στην επιστημονική και οργανωτική επιστροπή διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων ψυχολογίας. Επίσης, είναι ακαδημαϊκός σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων ψυχολογίας από ιδρύματα του εξωτερικού. 

Γραφείο: κυψέλη 505 (Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας)
Ώρες γραφείου:
 Τρίτη 12:00-14:00 (γενικά θέματα), Πέμπτη 12:00-14:00 (εποπτεία πτυχιακών εργασιών)
Τηλέφωνο: 2107277523
E-mail: 
vpavlop[at]psych.uoa[dot]gr

Προσωπικός ιστοχώρος: http://users.uoa.gr/~vpavlop/