Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Η Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου είναι Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής (ergastirio-eps.ppp.uoa.gr/). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison των ΗΠΑ και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει πάνω από ενενήντα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε βιβλία. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική συμβουλευτική του γενικού πληθυσμού καθώς και ειδικών κοινωνικών ομάδων, την επαγγελματική αξιολόγηση και τις σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη των προγραμμάτων α) Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και ενηλίκων, και β) Life coaching, στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος των επιστημονικών εταιρειών International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG), International Test Commission (ITC), National (American) Career Development Association (NCDA) και της Επιστημονικής Ένωσης "Νέα Παιδεία".

Γραφείο: κυψέλη 505
Ώρες γραφείου:
 Πέμπτη 11:00-12:00, Παρασκευή 11:00-12:00 
Τηλέφωνο: 2107277527
E-mail: 
dsidirop@psych.uoa.gr

Εκτενές βιογραφικό σημείωμα