Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Φιλία Ίσαρη

Η Φιλία Ίσαρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Γραφείο: 417
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 13:00-15:00
Τηλέφωνο: 2107277460      
E-mail: issariph@psych.uoa.gr