Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ
  • Αλεξάνδρα Μαυρομμάτη, ΕΤΕΠ, κυψέλη 504, τηλ. 2107277640, e-mail: amavrom[at]psych.uoa[dot]gr

  • Βασιλική Σαπουνά, ΕΔΙΠ, Κοινωνική Λειτουργός, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κυψέλη 504), τηλ. 2107277532, e-mail: v_sapouna[at]psych.uoa[dot]gr

  • Ντιάνα (Αρχοντ.) Χαρίλα, ΕΔΙΠ, Κλινική Ψυχολογία, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (κυψέλη 511), ώρες γραφείου Δευτέρα 10:30-12:00 & Τρίτη 10:30-12:00, τηλ. 2107277554, e-mail: aharila[at]psych.uoa[dot]gr