Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ
  • Αλεξάνδρα Μαυρομμάτη, ΕΤΕΠ, κυψέλη 504, τηλ. 2107277640, e-mail: amavrom[at]psych.uoa[dot]gr

  • Βίκη (Βασιλική) Νικολοπούλου, ΕΔΙΠ, Σχολική Ψυχολογία, Κυψέλη 504, ώρες γραφείου: Τρίτη 13:00-15:00 & Τετάρτη 13:00-15:00, τηλ. 210 7277624, e-mail: viknikolop@psych.uoa.gr
  •  Βασιλική Σαπουνά, ΕΔΙΠ, Κοινωνική Λειτουργός, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κυψέλη 504), τηλ. 2107277532, e-mail: v_sapouna[at]psych.uoa[dot]gr
  • Ντιάνα (Αρχοντ.) Χαρίλα, ΕΔΙΠ, Κλινική Ψυχολογία, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (κυψέλη 511), ώρες γραφείου Δευτέρα 10:30-12:00 & Τρίτη 10:30-12:00, τηλ. 2107277554, e-mail: aharila[at]psych.uoa[dot]gr