Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμοι καθηγητές

Ομότιμοι καθηγητές του Τμήματος

  • Δημήτριος Γεώργας

  • Νικόλαος Γιαννίτσας

  • Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι

  • Ηλίας Μπεζεβέγκης

  • Κλήμης Ναυρίδης

  • Ιωάννης Παρασκευόπουλος