Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμοι καθηγητές

Ομότιμοι καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας:

  • Δημήτριος Γεώργας
  • Νικόλαος Γιαννίτσας
  • Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
  • Ηλίας Μπεζεβέγκης
  • Κλήμης Ναυρίδης
  • Ιωάννης Παρασκευόπουλος