Υποδοχή » Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις της Γραμματείας που αφορούν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές. Ανακοινώσεις που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην ιστοσελίδα των συγκεκριμένων μαθημάτων στο e-class. 

Ανακοινώσεις

03-07-2020 Αποτελέσματα ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.


24-06-2020 Εξέταση μαθήματος "Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής"

Η εξέταση του μαθήματος "Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής" με κωδικό 67ΙΣΠ087 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6/7/2020, από 12:00-13:30 στις αίθ.313,204,311.


23-06-2020 Ανακοίνωση ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", υποψήφιοι για συνέντευξη: Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψήφιους/ες που καλούνται στη διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία".


23-06-2020 Ανακοίνωση ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", υποψήφιοι για συνέντευξη: Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα"

Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψήφιους/ες που καλούνται στη διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα".


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 653