Υποδοχή » Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις της Γραμματείας που αφορούν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές. Ανακοινώσεις που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην ιστοσελίδα των συγκεκριμένων μαθημάτων στο e-class. 

Ανακοινώσεις

10-10-2023 Εγγραφές στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


06-10-2023 Κύρωση πινάκων εισαγομένων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Δείτε το έγγραφο σχετικά με την κύρωση πινάκων των εισαγομένων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.


03-10-2023 Εγγραφές ομογενών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές ομογενών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


02-10-2023 Έντυπα για ψυχοκοινωνική υποστήριξη σχολείων Θεσσαλίας,Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας

-Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Γεωργουλέας, Γ., Αθανασίου Δ., Φραγκιαδάκη Δ., (2023). Κατευθύνσεις για την επιστροφή στο σχολείο και στην τάξη μετά από την εμπειρία μιας φυσικής καταστροφής. Αθήνα: Εργαστήριο...


02-10-2023 Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο 438 (4oς όροφος) στην Φιλοσοφική Σχολή, την Τρίτη 10-10-2023 στις 11.30 π.μ. Από τη Γραμματεία του...


29-09-2023 Σίτιση Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Υπ. Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη σίτιση Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Υπ. Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024.


29-09-2023 Διδασκαλία για το κατ’ επιλογή μάθημα ΛΑΟ ΦΦΛ01-«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ»

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη διδασκαλία του κατ'επιλογήν μαθήματος ΛΑΟ ΦΦΛ01-«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ».


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 1093