Υποδοχή » Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 534, 5ος όρ.)
157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνα Γραμματείας

2107277709 | Ιωάννης Δρακόπουλος

2107277466 | Ελένη Καλημέρη

2107277370 | Μαρία Γεωργακοπούλου

2107277833 | Ιωάννης Φιλιππόπουλος

2107277965 | Χριστίνα Βακαρτζή

2107277519 | Mαριάννα Σανταμούρη (Γραμματέας)

Fax

2107277459

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

secr[at]psych.uoa[dot]gr [γενικά θέματα]
student-issues[at]psych.uoa[dot]gr [θέματα σπουδών]

Συμβουλευτείτε επίσης το Ευρετήριο του Τμήματος Ψυχολογίας και τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του ΕΚΠΑ