Υποδοχή » Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 534, 5ος όρ.)
157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνα Γραμματείας

2107277709 | Ιωάννης Δρακόπουλος

2107277466 | Ελένη Καλημέρη

2107277552 | Μαρία Γεωργακοπούλου

2107277833 | Ιωάννης Φιλιππόπουλος

2107277965 | Χριστίνα Βακαρτζή

2107277370 | Αναστασία Ηλιοπούλου

2107277552 | Καλλιόπη Μόρφη                 

Mαρία-Άννα Σανταμούρη (Γραμματέας)

Fax

2107277459

Ώρες υποδοχής φοιτητών και κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12:00-14:00.  
Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12:00-14:00. 

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

secr[at]psych.uoa[dot]gr 

Συμβουλευτείτε επίσης το Ευρετήριο του Τμήματος Ψυχολογίας και τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του ΕΚΠΑ