Υποδοχή » Εκδηλώσεις

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με επιστημονικές εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια) που οργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας ή στην οργάνωση των οποίων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

Εκδηλώσεις

06-02-2017 CATCH-EyoU Conference

2-4 March 2017 | Athens


13-05-2016 Ημερίδα "Τραύμα και Εξάρτηση"

17-5-2016 | κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ


Αποτελέσματα 8 μέχρι 13 από τα συνολικά 13