Υποδοχή » Εκδηλώσεις

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με επιστημονικές εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια) που οργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας ή στην οργάνωση των οποίων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

Εκδηλώσεις

13-12-2016 Σεμινάριο "Ψυχο-…παιδία", Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο

Το Τμήμα Ψυχολογίας, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και το Κέντρο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν...


13-05-2016 Ημερίδα "Τραύμα και Εξάρτηση"

Τρίτη 17-5-2016, κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ (αμφ. Ι. Δρακόπουλου)


Αποτελέσματα 8 μέχρι 11 από τα συνολικά 11