Υποδοχή » Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 533, 5ος όρ.)
157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνα Γραμματείας
2107277519 | Mαριάννα Σανταμούρη (Γραμματέας)
2107277965 | Χριστίνα Βακαρτζή
2107277709 | Ιωάννης Δρακόπουλος
2107277370   Παναγιώτα Παπαδήμα 

Fax
2107277459

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
secr[at]psych.uoa[dot]gr (γενικά θέματα)
student-issues[at]psych.uoa[dot]gr (θέματα σπουδών)

Συμβουλευτείτε επίσης το Ευρετήριο του Τμήματος Ψυχολογίας και τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του ΕΚΠΑ