Ελληνικά » Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

15703 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Γραμματείας:

210 7277519 κ. Μ. Πατρινέλη (Γραμματέας)

210 7277370 κ. Δ. Τσίωτα

210 7277965 κ. Χ. Βακαρτζή

210 7277965 κ. Β. Παπακωνσταντίνου

FAX:  210 7277459

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματείας:     

secr[at]psych.uoa[dot]gr

student-issues[at]psych.uoa[dot]gr

 Συμβουλευτείτε το Ευρετήριο του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος Ψυχολογίας.