Ελληνικά » Erasmus

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+

Institutional Erasmus Code:  G ATHINE01

Erasmus Charter for Higher Education Number (Ευρωπαϊκός Χάρτης ERASMUS):

31475-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Ακαδ. έτους 2016-17

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017!

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί θα ενημερωθούν μέσω e-mail από το Τμήμα Ευρωπαικών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ για την περαιτέρω διαδικασία.

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS+

Διεύθυνση: Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 106 79, Αθήνα 

Τηλ.: 210 368 9713, 9714, 9715, 9716, 9674, 9731 Εmail: erasmus@uoa.gr

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 13:00

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Erasmus+ Σπουδές 2016-2017

ΝΕΟ! προκήρυξη πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό ERASMUS+ TRAINEESHIPS, ακαδ. έτος 2016-17

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου στην ενότητα ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

Χρήσιμες πληροφορίες για την Ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές 
στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Erasmus+Studies Project Thesis Assessment Report - υπόδειγμα 
για την περίπτωση που το Πανεπιστήμιο υποδοχής δεν διαθέτει ανάλογο έντυπο

Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS+ Σπουδές 2016-2017 οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των παραπάνω (α) και (β) όρων του προγράμματος και ότι θα επιστρέψουν τυχόν οφειλόμενο μέρος (ή το σύνολο) της εισπραχθείσας υποτροφίας, εάν αυτό τους ζητηθεί με βάση την απόφαση της Συγκλήτου (περισσότερα στην ενότητα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ).

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Online Linguistic Support OLS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν ή μετακινήθηκαν με το πρόγραμμα Erasmus μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύλλογο Φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Αθηνών ESNKAPA www.esnkapa.org


Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Στην κορυφή