Ελληνικά » Γενικές πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών!


Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε την άνοιξη του 2013 και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014. Είναι συνέχεια του Προγράμματος Ψυχολογίας, το οποίο λειτούργησε με επιτυχία για 20 χρόνια (1993-2013).
Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας, ισότιμου και αντίστοιχου με τα πτυχία των άλλων τριών Τμημάτων Ψυχολογίας της χώρας μας. Ο/η απόφοιτος του Τμήματός μας, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχολικής Ψυχολογίας και Κλινικής Ψυχολογίας. Το Τμήμα μας συμμετέχει, επίσης, στην υλοποίηση άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων με το Τμήμα ΜΙΘΕ και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.


 Όλα τα μέλη του Τμήματος Ψυχολογίας, μέλη ΔΕΠ, Γραμματεία, μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση ενός προγράμματος σπουδών αντάξιου του Πανεπιστημίου μας και ισάξιου με αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού. Η σύγχρονη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, οι υποδομές και οι ακαδημαϊκές μονάδες του (σπουδαστήριο, εργαστήρια, κέντρα) εγγυώνται στον/στην απόφοιτό μας ένα προφίλ ολοκληρωμένου επιστήμονα ψυχολόγου, ικανού να πετύχει τόσο επαγγελματικά όσο και ερευνητικά, ακόμη και σε πολύ απαιτητικές συνθήκες αγοράς εργασίας.


Το Τμήμα Ψυχολογίας, συνεπές προς τους ιδρυτικούς στόχους του, θα συνεχίσει το «άνοιγμά» του στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο μέσω της άριστης κατάρτισης ψυχολόγων αλλά και με ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για το ευρύτερο κοινό, όπως ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματικών ομάδων του πληθυσμού (π.χ. εκπαιδευτικοί), έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας ενηλίκων και παιδιών, ένα αίτημα ιδιαίτερα επιτακτικό σε καιρούς γενικευμένης κρίσης, όπως η σημερινή.

Καθηγήτρια Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου

 Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας