Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Τομείς Τμημάτων, έναν αριθμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα:

  • ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας και
  • ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

καθώς και για τα Διατμηματικά ΠΜΣ:

  • Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη (Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών) και
  • Προαγωγή και Αγωγή Υγείας (Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών).