Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Σχολική Ψυχολογία

ΠΜΣ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» στοχεύει στην ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκπαιδευτικά πλαίσια, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, καθώς και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας. Επίσης, στην εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών –ψυχολόγων και εκπαιδευτικών- στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο. Απώτερο σκοπό  αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων σχολικής, Εξελικτικής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την αποτελεσματική τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σχολική Ψυχολογία" του Τμήματός μας.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Δείτε την προκήρυξη

*Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά της προκήρυξης δεν χρειαζονται επικύρωση.

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων για το ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" 2016-2017.

*Επισήμανση για τους υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" 2016-2017:

α) Η παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτεί υποχρεωτική παρουσία από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα όλων των εκπαιδευόμενων φοιτητών/φοιτητριών του Προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας.

 β) Η πρακτική άσκηση απαιτεί υποχρεωτική παρουσία σε δομές ψυχικής υγείας και πλαίσια εκπαιδευτικά, τις περισσότερες ώρες της εβδομάδας, πρωινές ώρες.