Υποδοχή » Νέα

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα νέα του Τμήματος Ψυχολογίας (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, υποτροφίες, προκηρύξεις). Αν θέλετε να δείτε τα περιεχόμενα συγκεκριμένης κατηγορίας νέων, χρησιμοποιείστε το πλευρικό μενού.

Νέα

20-02-2020 Προκήρυξη για την Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Δείτε την προκήρυξη για την Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.


20-02-2020 Υποβολή Δήλωσης Παρακολούθησης του Σεμιναρίου Πρακτικής Άσκησης Ι

Στις  18 Φεβρουαρίου 2020 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δήλωσης για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρακτικής άσκησης Ι, με κωδικό 67ΨΧ117 που θα προσφερθεί και στο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20, προς διευκόλυνση των φοιτητών/ριών του...


17-02-2020 Εγγραφή επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-2020

Δείτε την ανακοίνωση για την εγγραφή των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.


17-02-2020 Πρόσκληση φοιτητών του ΕΚΠΑ για εθελοντική υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία

Δείτε την Πρόσκληση εθελοντών για την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-20.


13-02-2020 Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Δείτε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-20.


13-02-2020 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία".


13-02-2020 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχομετρία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχομετρία".  


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 869