Υποδοχή » Νέα

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα νέα του Τμήματος Ψυχολογίας (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, υποτροφίες, προκηρύξεις). Αν θέλετε να δείτε τα περιεχόμενα συγκεκριμένης κατηγορίας νέων, χρησιμοποιείστε το πλευρικό μενού.

Νέα

25-09-2019 Ανακοίνωση εγγραφών φοιτητών χωρίς ΑΜΚΑ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ Δείτε το δικαιολογητικά στο έγγραφο του Υπουργείου εδώ


23-09-2019 Εγγραφές αλλοδαπών/αλλογενών και Κυπρίων

Δείτε την ανακοίνωση για τις εγγραφές αλλοδαπών/αλλογενών και Κυπρίων ακαδ. έτους 2019-20.


23-09-2019 Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση για το ακαδ. έτος 2019-20 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Δείτε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 146360/2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με την ειδική...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 804