Υποδοχή » Νέα

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα νέα του Τμήματος Ψυχολογίας (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, υποτροφίες, προκηρύξεις). Αν θέλετε να δείτε τα περιεχόμενα συγκεκριμένης κατηγορίας νέων, χρησιμοποιείστε το πλευρικό μενού.

Νέα

19-11-2019 Ανακοίνωση διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ

Δείτε την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 842