Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.12.2022

Ανακοίνωση-Διευκρίνιση σχετικά με την προκήρυξη για φοίτηση στα Πανεπιστήμια της συμμαχίας CIVIS. ακαδ. έτους 2023-24

Μετά από διευκρίνιση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και του Προγράμματος CIVIS, σας ενημερώνουμε ότι φοιτητές/τριες που  θα επιλεγούν να μετακινηθούν για σπουδές μέσω του CIVIS, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και στο πρόγραμμα Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Ωστόσο, οι φοιτητές που δεν θα επιλεγούν προς μετακίνηση με το πρόγραμμα CIVIS, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν νέα αίτηση για μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.