Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.12.2022

Εξέταση προσφερόμενου μαθήματος "Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός" (ΙΣΠ008) - (επί πτυχίω)

Το προσφερόμενο μάθημα "Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός" του Τμήματος της Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας πρόκειται να εξεταστεί την Πέμπτη 16/02/2023, ώρες 11:30-13:30 στην αίθουσα 437.
 
Ο διδάσκων, 
Σπυρίδων Μαυρίδης 
Επίκουρος Καθηγητής