Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.05.2023

Εξέταση προσφερόμενου μαθήματος "Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός"

Το προσφερόμενο μάθημα "Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός" θα εξεταστεί την Τρίτη 20/06/2023 και ώρα 
19:00-21:00, στο αμφ. 436.
 
Ο διδάσκων, 
Σπυρίδων Μαυρίδης 
Επίκουρος Καθηγητής