Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.05.2023

Eξέταση του μαθήματος 67IA01 "Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία" για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές

Η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία (ΙΑ01, ΚΙΑ01,ΜΙΑ01, ΓΙΑ01)" για τους ΕΠΙ 
ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές θα πραγματοποιηθεί - γραπτά - την Παρασκευή 16 Ιουνίου, 19.00-21.00, στα αμφιθέατρα 
438 και 440. 
Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στο eclass του διδάσκοντος.
 
Ο διδάσκων
 
Ν.Δημάκης
Επίκουρος Καθηγητής