Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.05.2020

Έντυπο: "Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι στην περίοδο της πανδημίας COVID-19"

 Έντυπο: "Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι στην περίοδο της πανδημίας COVID-19"


Προωθούμε εκ μέρους της καθηγήτριας
και Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας κ. Σ. Χατζηχρήστου το καινούργιο ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο "Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι στην περίοδο της πανδημίας COVID-19: Χρήσιμες επισημάνσεις και έντυπα δραστηριοτήτων" του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το έντυπο περιλαμβάνει:

  • Χρήσιμες επισημάνσεις για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και
  • Έντυπα δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/τριών μέσα από το περιβάλλον της τάξης όπως περιγράφονται στις χρήσιμες επισημάνσεις.


Απώτερος σκοπός αυτή της προσπάθειας είναι να στηριχθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο άνοιγμα των σχολείων, ως προς τη μετάβαση και την επανασύνδεση στην τάξη, παρέχοντας χρήσιμες επισημάνσεις και έντυπα δραστηριοτήτων για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και επανάκαμψη των μαθητών και μαθητριών.

Για να δείτε το έντυπο: