Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.12.2022

Επιπρόσθετες διαλέξεις για τα μαθήματα ΨΧ73 "Ψυχολογία της Υγείας" και ΨΧ100 "Ψυχολογία της Υγείας: Κλινικές παρεμβάσεις"

Δείτε την ανακοίνωση για τις επιπρόσθετες διαλέξεις των μαθημάτων ΨΧ73 "Ψυχολογία της Υγείας" και ΨΧ100 "Ψυχολογία της Υγείας: Κλινικές παρεμβάσεις".