Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.04.2023

Ημερομηνίες γραπτής εξέτασης των μαθημάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ "Κλινική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες γραπτής εξέτασης των μαθημάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ "Κλινική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.