Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.09.2017

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Δείτε τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές 
του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018