Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.04.2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχολική Ψυχολογία" με δύο κατευθύνσεις α)Σχολική Ψυχολογία και β)Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα. 

Προσοχή!!! Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων έως και 8/5/2017. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά τους, στο Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυψέλη 504, υπόψη κας Θεολόγη. 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο.: 210-7277559