Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.11.2022

Πληροφοριακό Υλικό για τη Δράση ¨ΣΠΟΥΔΑ...ΖΩ" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δείτε τα παρακάτω:

σχετικά την παροχή διατακτικών σίτισης αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), εφάπαξ, σε κάθε προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή – φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.