Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.02.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Λετονία.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αφορούν σε α) προπτυχιακές σπουδές, συνήθως αρχικά ΙΟμηνης διάρκειας, β) μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 5μηνης διάρκειας και γ) παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, έντυπο για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ στην ιστοσελίδα του

State Education Development Agency: www.viaa.gov.lv/scholarships.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για κρατικές υποτροφίες εκ μέρους της Λετονίας είναι η 1η Απριλίου 2018.

Πρόσωπο επικοινωνίας στο State Education Development Agency είναι η κα. Aija Jakovica, τηλ.: +37167814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv .

Πρόγραμμα υποτροφιών Λετονίας