Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.06.2022

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές"

Δείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές" του Τμήματος Ψυχολογίας.