Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.03.2021

Προκήρυξη για την επιλογή φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών /φοιτητριών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος στον κο Φιλιππόπουλο, μέσω e-mail (ifilip@uoa.gr). Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/33BmqAoCwTrzj24T8