Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.03.2017

Προκήρυξη ΠΜΣ "Κλινική Ψυχολογία" για το ακαδημαικό έτος 2017-18

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Ψυχολογία". 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 23/4/2017 έως και 24/5/2017 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά τους, στο Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυψέλη 544, από 11:00-14:00 καθημερινά τις εργάσιμε ημέρες, υπόψη κου Χ. Μπαλίκου. 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο.: 210-7277848.