Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.03.2017

Προκήρυξη ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδ. έτος 2017-2018

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχολική Ψυχολογία" με δύο κατευθύνσεις α)Σχολική Ψυχολογία και β)Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και 30/4/2017 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά τους, στο Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυψέλη 504, υπόψη κας Θεολόγη. 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο.: 210-7277559