Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.04.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας

Δείτε την πρόσκληση που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4664