Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.08.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx