Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.01.2017

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσεως 2020 (Γεννηθέντων το έτος 1999) -ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣ:- ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Θ Ε Μ Α: Στρατολογία (Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσεως 2020 (Γεννηθέντων το έτος 1999) 
στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ). 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 
1.  Σας προωθούμε το υπ' αρ.Σ.17276/13-12-2016 (Φ.420/114/33672)με αρ. κεντρ.πρωτ. 
ΕΚΠΑ 1617013305/22-12-2016 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αθήνας (Τμήμα 2o)
σχετικό με το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών καθώς και 
για την ανάρτηση της συνημμένης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.
 
 Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας Τμήμα Σπουδών
 
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ_Φ420.pdf