Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

05-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80

Δείτε την πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 


02-05-2016 Προκήρυξη ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία

Δείτε την προκήρυξη του ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία για το ακαδημαικό έτος 2016-2017. Φόρμα υποβολής αίτησης  Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων για το ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία. Για...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 9 από τα συνολικά 9