Υποδοχή » Σπουδές » Ψηφιακό Αποθετήριο Πέργαμος

Στoν παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερώνεστε για το Ψηφιακό Αποθετήριο Πέργαμος:

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/faq.html

Δείτε τις οδηγίες κατάθεσης στην πλατφόρμα "Πέργαμος".

Έντυπο αίτησης Μεταπτυχιακού φοιτητή

Έντυπο αίτησης υποψήφιου Διδάκτορα

Αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (για όσους το επιθυμούν)

 Όσοι μεταπτυχικακοί φοιηττές και υποψήφιοι διδάκτορες επιθυμούν να κλειδώσουν την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διπλωματικής ή διδακτορικής τους διατριβής θα πρέπει να προσκομίσουν για υπογραφή το σχετικό έντυπο και στον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι προς ορκωμοσία: 

  • θα πρέπει να καταθέτουν τις εργασίες τους στο αποθετήριο 1-2 μήνες πριν την ορκωμοσία τους
  • θα μπορούν να κάνουν την κατάθεση από οποιοδήποτε υπολογιστή εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου