Υποδοχή » Σπουδές » Διδακτορικές σπουδές

Ο Β' Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92, άρθρ. 12, παρ. 5. 

Δείτε τον κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών για το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.


Λεπτομερείς πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες διδακτορικές διατριβές του Τμήματος υπάρχουν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ): http://www.didaktorika.gr/eadd/ και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ": pergamos.lib.uoa.gr)