Υποδοχή » Σπουδές » Μεταπτυχιακές σπουδές » ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Σχολικής Ψυχολογίας λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις:

  • Σχολική Ψυχολογία
  • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα

Σκοπός του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας είναι η ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκπαιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών –ψυχολόγων και εκπαιδευτικών- στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο.

Απώτερο σκοπό αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων Σχολικής, Αναπτυξιακής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την  αποτελεσματική τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

Δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για περισσότερες πληροφορίες. 

Νέο!!! 

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" ακαδ. έτους 2019-20.

  • Δείτε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" κατεύθυνση "Σχoλική Ψυχολογία", για το ακαδ. έτος 2019-20.
  • Δείτε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" κατεύθυνση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα", για το ακαδ. έτος 2019-20.

 Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψηφίους που καλούνται στην διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" κατεύθυνση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα", για το ακαδ. έτος 2019-20.

Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψηφίους που καλούνται στην διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" κατεύθυνση "Σχoλική Ψυχολογία", για το ακαδ. έτος 2019-20.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» θα διεξαχθούν

ως εξής:

Α . Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στα γνωστικά αντικείμενα:  

α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία

 Δευτέρα 6 Μαΐου 2019,  ώρα 15.00-17.00, αμφ. 204 (2ος όρ., Φιλοσοφική Σχολή)

 β) Γνωστική Ψυχολογία

Τρίτη 7 Μαΐου 2019, ώρα 15.00-17.00, αμφ. 440 (4ος όρ., Φιλοσοφική Σχολή)

 Β. Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας  στη σχολική κοινότητα» η εξέταση

θα πραγματοποιηθεί στα γνωστικά αντικείμενα:

 α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, ώρα 15.00 -17.00, αμφ. 204 (2ος όρ., Φιλοσοφική Σχολή)

β) Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

Τρίτη 7 Μαΐου 2019, ώρα 15.00 -17.00, αμφ. 440 (4ος όρ., Φιλοσοφική Σχολή)

 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", για το ακ. έτος 2019-20.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας και για τις δύο ειδικεύσεις του:

1. Σχολική Ψυχολογία 2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα