Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Δήλωση μαθημάτων

Η δήλωση μαθημάτων (πλατφόρμα My-studies) και η δήλωση συγγραμμάτων (πλατφόρμα Εύδοξος) είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες που πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο προκειμένου οι φοιτήτριες/ές να κατοχυρώσουν δικαίωμα εξέτασης και βαθμολόγησης στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, καθώς και να λάβουν τα δωρεάν συγγράμματα που δικαιούνται.

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (πλατφόρμα My-studies) εντός χρονικού διαστήματος και με βάση οδηγίες που ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας. Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί ουσιαστικά με ανανέωση της εγγραφής της φοιτήτριας/του φοιτητή κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και τυχόν παράλειψή της δεν είναι αποδεκτή, καθώς επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις που υπονομεύουν την ίδια τη φοιτητική ιδιότητα. Μέσω της πλατφόρμας My-studies οι φοιτήτριες/ές μπορούν επίσης να παρακολουθούν τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί και να επιβεβαιώσουν τη βαθμολογία τους.  

Επισημαίνεται ότι, παρόλο που η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη, οι φοιτήτριες/ές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν και να βαθμολογηθούν μόνο στα μαθήματα που έχουν δηλώσει στο εκάστοτε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επιπλέον, η δήλωση ενός μαθήματος ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο δηλώθηκε. Αν για οποιοδήποτε λόγο οι φοιτήτρια/ο φοιτητής αποφασίσει να εξεταστεί στο ίδιο μάθημα σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. λόγω αποτυχίας ή μη συμμετοχής στη γραπτή εξέταση του τρέχοντος έτους), θα πρέπει να δηλώσει εκ νέου το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Δηλαδή, αναδρομικές δηλώσεις μαθημάτων από προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη δεν γίνονται δεκτές. 

Δείτε εδώ τις οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2016-17