Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες με ανάθεση και εντεταλμένοι

Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες

  • Τριανταφυλλιά Ηλιοπούλου (ΕΣΠΑ) (e-mail: triantiliop@psych.uoa.gr
  • Σοφία Ανασοντζή (ΕΣΠΑ) (e-mail: sofianass@psych.uoa.gr
  • Ιρίνα Mrvoljak-Θεοδωροπούλου (ΕΣΠΑ) (e-mail: jelena@psych.uoa.gr)
  • Αγγελική Καραγιαννάκη (e-mail: akaragianaki@aueb.gr)
  • Αγγελική Τσάπανου (Π.Δ.407/80) (e-mail: angeltsa@psych.uoa.gr)