Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Κώστας Μυλωνάς

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς είναι Καθηγητής στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία.

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University of Plymouth, και στο University College London, The University of London και είναι κάτοχος δύο βασικών πτυχίων (Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Κατεύθυνση Ψυχολογίας, 1988 & Πτυχίο Ψυχολογίας, 1997), ενός μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Experimental Methods in Psychology, 1991) και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1994 στη Μεθοδολογία Έρευνας και στις Στατιστικές και Μετρικές τεχνικές στην Ψυχολογία. Εξελέγη Λέκτορας το 2001, Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία το 2006, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής το 2010, Αναπληρωτής Καθηγητής το 2012 και, Καθηγητής το 2017.  Από το 1997 διδάσκει μαθήματα Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας, Στατιστικής και, Ψυχομετρίας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τόσο του Τμήματος Ψυχολογίας όσο και του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (κατεύθυνση Ψυχολογίας). Έχει διδάξει και διδάσκει πλήθος μαθημάτων της ειδικότητός του σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εντός και εκτός Ε.Κ.Π.Α. στα ΠΜΣ: "Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας", "Διδακτική της Χημείας και Νέες Τεχνολογίες", "Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών", "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα", "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη", "Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία", "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός", "Σχολική Ψυχολογία" και, "Κλινική Ψυχολογία".  Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δύο (2) διατριβές, ένα (1) τεύχος Πανεπιστημιακών Σημειώσεων Ψυχομετρίας, επτά (7) βιβλία (συν-συγγραφέας), δύο (2) μονογραφίες στη "Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές με τον MS-Excel" (2012 και 2018, 2η έκδοση) και "Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών στις Κοινωνικές Επιστήμες" (2018), τριανταεννέα (39) δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, εικοσιένα (21) κεφάλαια σε ελληνικούς και διεθνείς τόμους και, δεκατέσσερις (14) δημοσιεύσεις άρθρων σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει ανακοινώσει πάνω από 85 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι δημιουργός έξι (6) δημοσιευμένων μεθόδων-τεχνικών στατιστικής ανάλυσης και δημιουργός-συνδημιουργός 16 δημοσιευμένων ελληνικών και διεθνών ψυχομετρικών εργαλείων.   

Ετεροαναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία: 1415 (17/10/2021).

Τελευταία ενημέρωση βιογραφικού: Φεβρουάριος 2019.

Το πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και οι δημοσιεύσεις και το γενικότερο έργο του Κωνσταντίνου Μυλωνά βρίσκονται στη διεύθυνση http://users.uoa.gr/~kmylonas/Index.html

Γραφείο:  
Ώρες γραφείου:
 Τρίτη 15:00-16:00 και Πέμπτη 14:00-15:00 
Τηλέφωνο: 2107277584
E-mail:
kmylonas@psych.uoa.gr