Υποδοχή » Σπουδές » Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε. που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+

Institutional Erasmus Code: G ATHINE01

Erasmus Charter for Higher Education Number: 31475-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE (accreditation reference)


CIVIS / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης

Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης» -CIVIS, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»  στο πλαίσιο του Erasmus +.  Στα έργα που επιλέχθηκαν  συμμετέχουν συνολικά 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -KarlsUniversität Tübingen (Γερμανία).

(European Civic University) (Video)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ CIVIS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Δείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περαιτέρω διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε, εφόσον έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε για σπουδές στα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας Civis, για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Πανεπιστήμια της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το ακαδ. έτος 2021-2022, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr@psych.uoa.gr Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 14 Απριλίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη.

Δείτε την αίτηση.

Δείτε τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS.

Δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα επιλεχθέντων φοιτητών CIVIS εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για το Τμήμα Ψυχολογίας

CIVIS AMBASSADOR CALL_DECEMBER 2020

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των CIVIS Ambassadors, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 20η Ιανουαρίου 2021.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Πίνακας επιλογής φοιτητών CIVIS 2021-2022 -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ