Υποδοχή » Σπουδές » Erasmus+ » Πρακτική άσκηση

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Δείτε εδώ την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. H πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 1-9-2020 έως και την Τρίτη 31-8-2021, με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html