Υποδοχή » Σπουδές » Ψηφιακό αποθετήριο Πέργαμος

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση της παραγόμενης γκρίζας βιβλιογραφίας στο ψηφιακό αποθετήριο Πέργαμος. Η ανάρτηση είναι υποχρεωτική για τις διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών και τις διδακτορικές διατριβές. Οι πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών δεν αναρτώνται στο ψηφιακό αποθετήριο Πέργαμος.

Οι ενδιαφερόμενοι προς ορκωμοσία: 

  • πρέπει να καταθέτουν τις εργασίες τους στο αποθετήριο 1-2 μήνες πριν την ορκωμοσία τους
  • μπορούν να κάνουν την κατάθεση από οποιοδήποτε υπολογιστή εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου

Οι συγγραφείς μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν «κλειστή» μία εργασία (δηλαδή χωρίς δικαιώματα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο) έως 3 χρόνια (για διπλωματικές εργασίες) ή έως 5 χρόνια (για διδακτορικές διατριβές), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Επιπλέον, οι συγγραφείς πρέπει να συνυποβάλλουν αγγλόφωνη περίληψη της εργασίας τους, σε συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ που επέβλεψε την εκπόνησή της. 

Ηλεκτρονική διακίνηση Βεβαίωσης/Υπεύθυνης δήλωσης λόγω πανδημίας

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών αναστολής λειτουργίας των ΑΕΙ, οι διαδικασίες Περγάμου τροποποιήθηκαν, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι  ως προς την διακίνηση της έντυπης βεβαίωσης  μεταξύ Γραμματείας και Βιβλιοθήκης. 

Διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης βεβαίωσης/υπεύθυνης δήλωσης για την Πέργαμο

Δείτε τις οδηγίες κατάθεσης στο ψηφιακό αποθετήριο Πέργαμος

Έντυπο αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή

Έντυπο αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή (χωρίς υπογραφή επιβλέποντα)

Έντυπο αίτησης υποψήφιου διδάκτορα

Έντυπο αίτησης υποψήφιου Διδάκτορα (χωρίς υπογραφή επιβλέποντα)

Έντυπο αίτησης περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (προαιρετικά)