Υποδοχή » Σπουδές » Προσβασιμότητα για ΦμεΑ

Στήριξη των φοιτητών ΦμεΑ του Τμήματος Ψυχολογίας

  • Οδηγίες της Επιτροπής του Τμήματος Ψυχολογίας για τους Φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ) και αναπηρία.
  • Δείτε την ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών για τη Μονάδα Προσβασιμότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.