Υποδοχή » Το Τμήμα » Αξιολόγηση

Δείτε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψυχολογίας για το ακαδ. έτος 2010-11. Σκοπός της διαδικασίας αξιολόγησης που οδήγησε στην Έκθεση είναι η συστηματική παρακολούθηση όλων των πτυχών του σύνθετου έργου που επιτελούσε ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ, ο οποίος μέχρι το 2013 υλοποιούσε το Πρόγραμμα Ψυχολογίας. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψυχολογίας συμπεριλήφθηκε ως αυτόνομο τμήμα της συνολικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ, κρίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο αποτυπώνεται και αναδεικνύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Προγράμματος Ψυχολογίας.

Η σύνταξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε αφού προηγήθηκε πλήρης και συστηματική συλλογή έγκυρων στοιχείων για τη λειτουργία του Προγράμματος Ψυχολογίας και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που λειτουργούσαν στο Τμήμα ΦΠΨ μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-13 με την ευθύνη μελών ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας, και ακολουθεί τα πρότυπα, τα κριτήρια και τους δείκτες διασφάλισης ποιότητας που ορίζει η ΑΔΙΠ.

Τον Δεκέμβριο του 2013, το Τμήμα ΦΠΨ αξιολογήθηκε από επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Δείτε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, στην οποία έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα τα σημεία εκείνα που αφορούν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας.